Kistefos Viltkjøtt AS

Vi ser frem til et samarbeid om viltmottak sammen med Nordås Gårdskjøtt.
vi vil være åpne for mottak fra 25.09- 01.11 på vårt anlegg på Veståsen i Nordre Land.

mer info kommer, og finnes også på Nordås sine sider.

kontaktperson Johnny Schjørlien tlf 97 65 95 90


Kistefos Viltkjøtt AS
c/o Kistefos-Museet
Samsmoveien 41
3520 Jevnaker

E-post:
js@kistefos-tre.no