Kistefos Viltkjøtt AS

Vi ser frem til et samarbeid om viltmottak sammen med Nordås Gårdskjøtt.
vi vil være åpne for mottak fra 25.09- 01.11 på vårt anlegg på Veståsen i Nordre Land. Priser på levert elg sees på Nordås sine sider.
åpningstider fra 14 til 20. Elg må meldes inn på forhånd. Elg utenom åpningstid vil vil bli trekt kr 500.- hvis ikke annet er avtalt. Bomavgift blir ikke refundert.

Mer opplysninger finnes også på Nordås sine sider.
Etter 1/11 kan det fortsatt leveres ferdig flådd elg til Nordås.

Elg meldes:
kontaktperson Johnny Schjørlien tlf 97 65 95 90
eller Daniel Fjeldberg: 92837925 eller Daniel Stensvold 90569974


Kistefos Viltkjøtt AS
Kistefosveien 633
2870 Dokka

E-post:
js@kistefos-tre.no