SlakteriET - Kart

Kistefos Viltkjøtt AS har viltmottak i Kistefos’ skoger, lokalisert på Veståsen i Nordre Land kommune.

Viltmottaket er et topp moderne slakteri hvor det stilles svært strenge krav til mathygienisk behandling av slakt og er av høy bygningsmessig kvalitet. Slakteriet er godkjent av Mattilsynet.

Kistefos Viltkjøtt AS har god slaktekapasitet og profesjonelle medarbeidere, som i sesong mottar rundt 200 elg, samt noen andre hjortedyr. Alle jegere og jaktlag kan selge sin elg til oss.

Kontakt oss

Kistefosvegen 633
2870 Dokka

Utviklet av Idium, en del av 1881