Kistefos Viltkjøtt AS ble etablert i 2007, og er et heleid datterselskap av AS Kistefos Træsliberi. Selskapet er en liten bedrift i lokalmiljøet med en årlig omsetning på ca. en million kroner. Virksomheten driver viltmottak, slakteri, foredling, produksjon og salg av norske viltprodukter og andre luksusvarer av høy kvalitet.

Logo av A/S Kistefos Træsliberi

A/S Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 av konsul Anders Sveaas og produserte frem til 1955 tremasse i fabrikkene på Kistefoss ved Jevnaker.

Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer, som var fabrikkens råstoff. Selskapet ble solgt ut av familien i 1983 OG 1984, men aksjemajoriteten ble kjøpt tilbake av Christen Sveaas i 1993. Med basis i betydelige finansinntekter i siste halvdel av nittitallet, har selskapet de senere år utvidet sin næringsvirksomhet og blant annet kjøpt og etablert lokale virksomheter, herunder Kistefos Viltkjøtt.

I dag holder Kistefos-Museet til på fabrikkområdet. Kistefos-Museet kan by på arkitektur i verdensklasse, industrihistorie, kunstutstillinger og en imponerende skulpturpark i naturskjønne omgivelser.

Kistefosvegen 633
2870 Dokka

Utviklet av Idium, en del av 1881