Viltmottak og salg av viltkjøtt

Kontakt oss

Kistefos Viltkjøtt AS

Kistefos Viltkjøtt AS er et heleid datterselskap av AS Kistefos Træsliberi. Selskapet ble etablert høsten 2007. 

Bedriften driver mottak, skjæring, videreforedling og salg av viltkjøtt.

Selskapet har mottak for elg på Veståsen (Nordre land).

A/S Kistefos Træsliberi

A/S Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 av konsul Anders Sveaas og produserte frem til 1955 tremasse i fabrikkene på Kistefoss ved Jevnaker. 

Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer, som var fabrikkens råstoff. Selskapet ble solgt ut av familien i 1983/84, men 85 % ble kjøpt tilbake av Christen Sveaas i 1993. Med basis i betydelige finansinntekter i siste halvdel av 1990-årene, har selskapet de senere år utvidet sin næringsvirksomhet og bl.a. kjøpt og etablert lokale virksomheter.

Konsernets virksomhet kan deles opp i følgende områder:


Skog og utmarksdrift, Viltkjøtt, Møbelproduksjon, Kistefos-Museet, Finansforvaltning.

Logo av A/S Kistefos Træsliberi